Algemeen
BBC bvba (Ondernemingsnummer BE0467090533), hierna te noemen BBC, verleent u hierbij toegang tot www.bbpools.be (de Website) en nodigt u uit het aangebodene diensten en producten te kopen. BBC behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.
 
Beperkte aansprakelijkheid
BBC spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met BBC.
 
Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij BBC en haar licentiegevers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van BBC, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.
 
Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.
SCROLL TO TOP